دپارتمان مواد اولیه صنایع سیم و کابل و پلاستیک 
 
کلمه پلاستیک بصورت روزانه در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد. این کلمه یک واژه عمومی است که برای بسیاری از مواد مصنوعی یا نیمه مصنوعی در طبیعت استفاده می شود. پلاستیک در حقیقت طیف گسترده ای از ترکیبات و خواص رایج امروزی می باشد که این خواص قابل تغییر بوده و این تغییر میتواند از تغییر پلیمر اصلی یا تغییر به واسطه مواد افزونی، رنگ ها ، تقویت کننده ها و یا پرکن های مختلف انجام پذیرد.
صنعت پلاستیک در ایران در حال گسترش بوده و دارای پتانسیل بزرگی نسبت به سایر صنایع مرتبط می باشد.
مواد پلاستیکی (پلاستیک) استفاده گسترده ای در صنعت حمل و نقل، ساختمان، هوا فضا، سیم و کابل، بسته بندی و اتومبیل دارد.
همچنین مواد پلاستیکی در صنایع آرایشی و بهداشتی ، پوشاک ، مواد غذایی و نوشیدنی ، بیوشیمی ، راه آهن ، پتروشیمی ، سرامیک ، برق ، مخابرات ، مبلمان و تجهیزات زیرساختی در صنایع مختلف استفاده می شود.
با استناد به موارد ذکر شده ، باید در نظر داشت که این مجموعه نیز با توجه به توانایی و تجربه موجود، فعالیت ومشارکت خود را در بخشهای مربوطه فوق گسترش داده است و افتخار ارائه خدمات فنی و مشاوره ای در این زمینه و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت را به شرح ذیل دارا می باشد.

 
 
شماره مواد اولیه
1 ANTI-OXIDANTS
2 ANTI-UV
3 ATH
4 CPE
5 DIDP
6 DINP
7 DOA
8 DOP
9 EPOXY
10 NBR
11 OB
12 PA 

شماره مواد اولیه
13 PE
14 PET
15 PP
16 PVC
17 PIGMENTS
18 PROCESSING AID
19 STEARIC ACID
20 STEARATE CALCIUM
21 STABILISERS
22 TOTM
23 TITAN
24 WAX