دپارتمان ماشین آلات دارویی و غذایی
 
امروزه با توجه به نیاز روبه رشد در صنایع دارویی و غذایی، اقدامات بسیاری در زمینه سرمایه گذاری در خصوص ارائه و تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوطه بعمل آمده است.
شرکت آسا(آمیزسازان آریا) با همکاری تامین کنندگان خارجی خود بصورت نمایندگی انحصاری از جمله شرکت های فنی و مهندسی زیرمجموعه گروه  ACG World wide  کشور هندوستان قادر به ارائه طیف کامل از تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولید، بسته بندی، تحقیق و توسعه و نوآوری می باشد. این گروه با در نظر گرفتن زیر مجموعه های فنی و مهندسی خود در زمینه تولید ماشین آلات خط جامدات دارویی، دارای توانایی ارائه خدمات در حوزه های تخصصی به شرح ذیل می باشد:
- خشک کن و انواع ماشین آلات ساخت و پوشش گرانول.
- پرس قرص.
- سنبه ماتریس.
- روکش قرص.
- کپسول پرکنی.
- بلیسترینگ.
- کارتونینگ.
- انواع دوربین و تجهیزات بازرسی محصول.
 
   


مجموعه آسا معتقد به همکاری متقابل و شفاف در جهت گسترش فن آوری های جدید مطابق با استانداردهای بین المللی می باشد تا بتواند مزیت قیمت رقابتی به همراه تکنولوژی در سطح جهانی را به مشتریان خود ارائه نماید.