شرکت آمیز سازان آریا (آسا) نماینده انحصاری شرکت CURT GEORGI آلمان شما را به بازدید از غرفه این شرکت واقع در سالن شماره 40 پانزدهمین نمایشگاه شیرینی و شکلات که از مورخه 23 لغایت 26 شهریور 1395 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میگردد، دعوت بعمل مینماید.